Finanční specialisté

  Více informací

  Sportovci

  Více informací

  Pozvánka na Řádnou valnou hromadu 12.6.2019  Představenstvo obchodní společnosti

  Benefit investment a.s.

  Se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno

  Svolává

  Řádnou valnou hromadu

  Na 12.června 2019 od 10:00 hodin v sídle společnosti na adrese Pražákova 1008/69, 639 00 Brno.

  Pořad jednání valné hromady:

  • Zahájení valné hromady.
  • Volba orgánů valné hromady (předsedy VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu, sčitatele hlasů).
  • Schválení účetní závěrky pro rok 2018
  • Projednání zprávy o propojenosti osob.
  • Usnesení a závěr.

  V Brně 2.5.2019
  Ing. Petr Kratochvíl, předseda představenstva

  Pozvánka na Řádnou valnou hromadu 22.5.2019  Představenstvo obchodní společnosti

  Benefit investment a.s.

  Se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno

  Svolává

  Řádnou valnou hromadu

  Na 22.května 2019 od 10:30 hodin v notářské kanceláři, JUDr. Zdeňka Otevřelová na adrese 9. května 228/29, 682 01 Vyškov.

  Pořad jednání valné hromady:

  • Zahájení valné hromady.
  • Volba orgánů valné hromady (předsedy VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu, sčitatele hlasů).
  • Projednání změny stanov společnosti.
  • Usnesení a závěr.

  V Brně 1.4.2019
  Ing. Petr Kratochvíl, předseda představenstva