Finanční specialisté

  Více informací

  Sportovci

  Více informací

  Produkty

  Na českém trhu se nachází velké množství různorodých finančních produktů. Otázkou je, jak se v této mase nabídek vyznat?

  Připravili jsme pro Vás obecný přehled, ve kterém se snažíme vysvětlit to nejpodstatnější. Věříme, že Vám bude tento přehled nápomocen při rozhodování.

  Pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat:

  +420 606 06 11 06 info@benefitas.cz

  Doplňkové penzijní spoření Zavřít Více

  Doplňkové penzijní spoření dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk. Na doplňkové penzijní spoření může přispívat i zaměstnavatel. V důchodu pak není nutné se spoléhat výhradně na státní systém důchodového zabezpečení, který bude již v blízké budoucnosti čelit závažným problémům. Připojištěním získáte navíc státní příspěvek.

  Základní údaje:

  • trvá minimálně do věku 60 let
  • musí trvat minimálně 5 let
  • bez omezení vstupního věku

  Státní podpora a daňové úlevy:

  Příspěvek účastníka
  (měsíčně, v Kč)
  Výše státního příspěvku
  (měsíčně)
  Daňová úspora z rok
  100 Kč – 299 Kč0 Kč0%
  300 Kč – 399 Kč90 Kč + 20% z částky na 300 Kč0%
  400 Kč – 499 Kč110 Kč + 20% z částky na 400 Kč0%
  500 Kč – 599 Kč130 Kč + 20% z částky na 500 Kč0%
  600 Kč – 699 Kč150 Kč + 20% z částky na 600 Kč0%
  700 Kč – 799 Kč170 Kč + 20% z částky na 700 Kč0%
  800 Kč – 899 Kč190 Kč + 20% z částky na 80 0Kč0%
  900 Kč – 999 Kč210 Kč + 20% z částky na 900 Kč0%
  1.000 Kč a více230 Kč15% z částky nad 1.000 Kč (maximálně 3.600 Kč)
  Státní příspěvek k doplňkovému penzijnímu spoření se pohybuje od 90 Kč do 230 Kč podle výše vkladu. Přehled výše státního příspěvku platný od 1.1.2013.

  Možnost daňových odpisů:

  Při vkladech nad 1.000 Kč měsíčně vzniká nárok na daňovou úlevu. Daňově uznatelná částka – v daném roce vložená částka, která převyšuje hranici 12.000 Kč, maximálně však 3.600 Kč.

  Stavební spoření Zavřít Více

  Stavební spoření v České republice vzniklo za účelem podpory řešení bytové situace občanů. Jeho využití je však mnohem širší, je to i velice výhodný spořící produkt. Jedná se o komplexní finanční produkt poskytovaný stavebními spořitelnami. V jeho rámci můžete spořit, požádat o úvěr ze stavebního spoření nebo o překlenovací úvěr a můžete také využívat státem poskytované podpory stavebního spoření.

  Účastníkem stavebního spoření může být fyzická a právnická osoba. Státní podporu může získat:

  • občan České republiky
  • občan Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky
  • fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky.
  • právnické osoby nemají nárok na státní podporu

  Stavební spoření jako spořící produkt:

  • státní podpora 10 % z naspořené částky ročně, max. z částky 20 000Kč (tedy maximální státní podpora za rok činí 2 000Kč)
  • úročení vkladů až 2% p.a., záleží na volbě tarifu a nabídce spořitelny
  • průměrné úročení při využití státní podpory je přes 5% ročně, v době trvání na 6 let
  • minimální doba spoření při využití státní podpory je 6 let, maximální doba spoření není omezena
  • spoření není omezeno věkem, každý člen rodiny může spořit a získat státní podporu
  • lze uzavřít několik smluv o stavebním spoření
  • vklady jsou pojištěné stejně jako všechny bankovní vklady
  • nakládání s naspořenými penězi, včetně statní podpory, není po ukončení smlouvy jakkoliv omezeno

  Během fáze spoření lze provádět změny smlouvy o stavebním spoření (výše cílové částky, varianty atd.), pokud se v průběhu spoření změní představy a potřeby účastníka. Tyto změny i celé stavební spoření účastníka podrobně upravují Všeobecné obchodní podmínky a uzavřená smlouva o stavebním spoření.

  Stavební spoření jako úvěrový produkt:

  • při čerpání úvěru stavebního spoření a překlenovacího úvěru je možné odepsat zaplacené úroky ze základu daně z příjmu
  • nízký úrok z úvěru ze stavebního spoření
  • alternativa k hypotečnímu úvěru

  Životní pojištění Zavřít Více

  Život sebou přináší celou řadu rizik. A právě proto mají komerční pojišťovny produkty životního pojištění, které pomáhají zmírnit důsledky nepříjemných situací. Hlavním cílem životního pojištění je udržení životní úrovně své a také svých blízkých v krizových obdobích života, které by měly výrazný negativní finanční dopad na rodinu nebo pojištěného samotného. Podívejme se, jak si vybrat dobré životní pojištění, jaké jsou možnosti a jak ušetřit na daních.

  Proč životní pojištění?

  Uzavření životního pojištění je velice důležitým rozhodnutím, které není radno činit bez předchozího dobrého uvážení. Má-li totiž životní pojištění krýt vybraná životní rizika v dostatečné výši, nebývá mnohdy levnou záležitostí. Špatně zvolené životní pojištění pak nejenže neplní funkci, kterou plnit má, ale stane se také neefektivním vyhazováním peněz.

  Druhy životního pojištění:

  • Rizikové ŽP – kryje pouze riziko smrti, je bez investiční složky
  • Kapitálové ŽP – kryje smrt, je s investiční složkou
  • Investiční ŽP – kryje smrt, investiční složka tvoří rezervu investicemi do fondů

  Úspora na daních

  Nespornou výhodou životního pojištění je daňová uznatelnost zaplaceného pojistného. Zákon umožňuje odepisovat ze základu daně z příjmů příspěvek na životní pojištění, když maximální odečitatelná částka činí 24.000 Kč ročně. Pokud uzavřete více pojistných smluv, částky pro odpočet se sčítají, stále však platí maximální dvanáctitisícová částka.

  Abyste tak mohli učinit, musí být splněny zákonem stanovené podmínky:

  • pojištění je uzavřeno minimálně do 60 let
  • pojištění je uzavřeno alespoň na 5 let
  • osoba pojištěného je shodná s osobou plátce pojištění a plátce daně z příjmu

  Úrazové pojištění Zavřít Více

  Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech a úrazy se nevyhýbají nikomu - ať už je to v zaměstnání, při sportu nebo při jiných činnostech v běžném životě. Zejména vážný úraz s trvalými následky, znamená podstatný zásah do života jedince i jeho rodiny. Může totiž omezit zraněného na dlouhé měsíce i roky, nehledě na to, že následky poranění mohou být i trvalé. S úrazem bývá také často spojena pracovní neschopnost, která se projeví především v rodinném rozpočtu. Proto není na škodu mít sjednáno úrazové pojištění. Podívejme se, jak úrazové pojištění funguje, co všechno kryje a co naopak ne.

  Proč úrazové pojištění?

  Jak již samotný název vypovídá, úrazové pojištění je pojistný produkt, který kryje rizika úrazu. Neochrání Vás před upadnutím na ledu nebo při úrazu z automobilové nehody, ale pomůže vám zmírnit finanční důsledky, které by mohly zhoršit vaši životní situaci. Ačkoli nejčastějšími "účastníky" úrazů jsou starší občané a děti, úrazové pojištění bývá využíváno hlavně u dospělých, u nichž může úraz zkomplikovat život kvůli poklesu příjmu v době léčby úrazu.

  Typy úrazového pojištění

  Úrazové pojištění je značně variabilní a můžete si jej sjednat pro různá rizika. Funkci hlavního pojištění zpravidla má tzv. smrt úrazem, ostatní druhy jsou vedené jako připojištění.

  • Smrt úrazem
  • Trvalé následky úrazu
  • Denní odškodné při úrazu
  • Tělesné poškození při úrazu
  • Pobyt v nemocnici v důsledku úrazu
  • Pracovní neschopnost v důsledku úrazu

  K úrazovému pojištění někdo mylně řadí i soukromé zdravotní pojištění. Tento typ považujeme za odlišný, protože se vztahuje na různá onemocnění a s úrazem nemá nic společného. Jediné produkty, které úrazové pojištění a soukromé zdravotní pojištění propojuje, jsou pojištění denního odškodného a v některých případech i pojištění pobytu v nemocnici. Ty totiž lze uzavřít jak pro případ úrazu, tak pro všechny případy pracovní neschopnosti.

  Pojištění majetku Zavřít Více

  Promáčený strop, zničené podlahy nebo nevítaná návštěva zloděje. To jsou některé z nezáviděníhodných situací. Ovšem i s běžným provozem domácnosti je spojena celá řada rizik. Další neočekávané problémy mohou přinést přírodní živly a katastrofy. Proto není od věci uzavřít odpovídající pojištění. Pojištění majetku nemůže zabránit případným škodám, ale pomůže zmírnit finanční ztráty, které v důsledku škod mohou vzniknout. Kategorie pojištění majetku občanů lze rozdělit na movitý majetek (vybavení domácnosti) a nemovitý majetek (byty, rodinné domy, chaty).

  Pojištění nemovitosti

  Pojišťovny jej nabízí zejména pro nemovitosti určené k bydlení, tedy:

  • rodinné domy včetně vedlejších objektů typu altán, kůlna, atd.
  • byty a bytové domy
  • rekreační objekty, tj. chaty a chalupy
  • objekty ve výstavbě
  • garáže
  • hřbitovní stavby

  U rozsáhlejších souborů staveb, zejména těch, které neslouží k bydlení nebo odpočinku, pojišťovny často nabízí individuální pojištění, jehož parametry se domlouvají přímo pro konkrétní smlouvu.

  Základní pojistná nebezpečí:

  • požár, výbuch, přímý a nepřímý úder blesku, pád letadla

  Doplňková poj. nebezpečí:

  • povodeň, záplava, zemětřesení, vichřice, krupobití, sesuv půdy, sesuv skal, hornin a zemin, zřícení nebo sesuv lavin, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromů a stožárů, náraz vozidla, aerodynamický třesk, kouř, přepětí, strojní pojištění, skla

  Pojištění domácnosti

  Pojištění domácnosti představuje produkt, který chrání domácnost proti nejrůznějším negativním vlivům, jako jsou živelné pohromy, havárie, úmyslná poškození nebo krádeže. Spektrum pojistného krytí je relativně široké a cena za tuto službu nebývá vysoká. Cena pojištění je závislá nejen na výši a rozsahu pojistného krytí a zvolené spoluúčasti, ale též na lokalitě, ve které se domácnost nachází. Nejdražší pojistné zaplatí obyvatelé Prahy a nákladné bývá také pojištění domácnosti, která se nachází na samotě.

  Nejčastější pojištěná rizika:

  • odcizení věci krádeží, vloupáním nebo loupeží
  • úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením
  • vodou z vodovodního zařízení (např. praskne trubka)
  • povodní nebo záplavou
  • úderem blesku, výbuchem, požárem, pádem či nárazem letadla
  • vichřicí, krupobitím, sesuvem nebo sesedáním půdy, sesouváním nebo zřícením lavin, pádem stromů nebo stožárů, tíhou sněhu nebo námrazy, zemětřesením

  Pojištění vozidel Zavřít Více

  Každý majitel či uživatel motorového vozidla musí být ze zákona pojištěn. Existuje však více druhů pojištění vozidel. Na rozdíl od povinného ručení, správně zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, které je povinné a vozidlo bez platné pojistky nesmí na silnici, je rozhodnutí o uzavření havarijního pojištění plně na vůli majitele vozidla.

  Povinné ručení

  Toto pojištění je povinen sjednat každý vlastník motorového vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, chce-li provozovat své vozidlo na veřejně přístupné pozemní komunikaci. Chrání pojištěného před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě škody, způsobené provozem vozidla.

  Co vše pojistka pokrývá (základní pojistná rizika):

  • újma na životě a na zdraví
  • újma na věci
  • jiná majetková/nemajetková újma

  Povinné ručení pokrývá všechny škody způsobené provozem motorového vozidla druhé osobě do výše sjednaného limitu. Nikdy vám ale neuhradí škodu na vašem vozidle.

  Havarijní pojištění

  Počet vozidel na silnicích rok od roku stoupá. Automobil se pro mnohé stal prostředkem, bez něhož se jen stěží obejdou. Jeho užívání však přináší nejen užitek v podobě pohodlí a úspory času, ale i nezanedbatelná rizika. Ovšem nejen nehoda může postihnout Váš vůz. Proto není na škodu uzavřít havarijní pojištění.

  Co vše pojistka pokrývá (základní pojistná rizika):

  • havárie
  • odcizení
  • živel
  • vandalismus
  • poškození zaparkovaného vozidla zvířetem
  • srážka se zvířetem

  Doplňková připojištění

  Jako u většiny pojištění existují možnosti doplňkových připojištění:

  • pojištění skel
  • úraz osob přepravovaných na sedadlech
  • zavazadla
  • náhradní vozidlo
  • právní ochrana
  • asistenční služby

  Investice Zavřít Více

  Investování je kupování takových aktiv, které se časem zhodnocují nebo které přinášejí majiteli pravidelný důchod. Aktivum je cokoliv, co má nějakou hodnotu. Investování v řeči ekonomické můžeme popsat jako proces, kdy dochází k omezení současné spotřeby na úkor budoucích výnosů.

  Rozdělení aktiv

  • Finanční aktiva: akcie, dluhopisy, podílové listy, směnky
  • Nefinanční aktiva: nemovitosti, umělecké předměty či komodity (jako ropa, zlato nebo kakao)

  Podílové fondy

  Podílový fond je prostředek kolektivního investování. Jeho základní princip spočívá v tom, že více investorů svěří své prostředky profesionálnímu správci (investiční společnosti), který je za odměnu spravuje a zhodnocuje. Podílové fondy mohou zaujmout především výnosy, které ve srovnání s jinými bankovními produkty můžou dosahovat poměrně vysokých čísel.

  Rozdělení fondů

  • Otevřené podílové fondy - správce otevřeného podílového fondu je povinen kdykoli od Vás odkoupit podílový list
  • Uzavřené podílové fondy - podílové listy uzavřených podílových fondů můžete prodat pouze na burzovním trhu

  Druhy fondů

  Forma investice Riziko Horizont Kurz Výnos
  Peněžní trh minimální do roku stabilní 0% až 2%
  Dl. fondy malé 1-3roky stř. kolísavý 0% až 4%
  Smíšené fondy střední 3-5let kolísavý -10% až 30%
  Akciové fondy vysoké 5 a více velké změny -20% až 80%

  • Fondy peněžních trhů – nízké riziko, nízký výnos
  • Dluhopisové fondy – stále nízké riziko, malý výnos
  • Smíšené fondy – kombinace ostatních fondů
  • Akciové fondy – velmi vysoké riziko, nejziskovější, vhodné na dlouhodobé investice (min. 5 let)
  * Orientační údaj výnosu za posledních 5let.

  Úvěry Zavřít Více

  Úvěr je formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je ochoten za tuto půjčku po uplynutí nebo v průběhu doby splatnosti zaplatit určitý úrok ve formě peněžité prémie.

  Peněžní úvěry – skutečné poskytnutí peněz, i když nejčastěji v bezhotovostní podobě.

  • Kontokorentní úvěr
  • Podnikatelský úvěr: Investiční úvěr, Provozní úvěr
  • Hypotéční úvěr
  • Spotřební úvěr

  Alternativní formy financování – klient získává finanční prostředky za určitých specifických podmínek

  • Leasing

  Kontokorentní úvěr - je bankovní služba sjednaná k běžnému účtu, která klientovi dovoluje čerpat z účtu peníze i v případě, že na účtu nemá dostatečnou hotovost. Banka tedy klientovi v takovém případě operativně potřebné finanční prostředky půjčí a klient smí „jít do mínusu“.

  Podnikatelský úvěr - je zpravidla používán pro financování investic. Věřitel půjčuje na základě investičního záměru a další projektové dokumentace a údajů. U větších investic k nim patří zejména studie proveditelnosti, doložení bonity a historie žadatele a další.

  • Investiční úvěr - je určen k financování pořízení investičního majetku – hmotného i nehmotného.
  • Provozní úvěr - je určen k financování provozních potřeb podnikatele, jako je nákup zboží, materiálu, menšího investičního majetku, k financování pohledávek a podobně.

  Hypotéční úvěr - je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Nejčastěji je využit k nákupu nemovitosti za účelem bydlení či pronájmu. Méně běžné je poskytnutí nemovitosti jako záruky za půjčku neúčelovou, často označovanou jako americká hypotéka.

  Spotřební úvěr – poskytují banky v různých podobách klientům na řešení jejich finančních potřeb. Slouží především k nákupu spotřebního zboží, k financování různých služeb (školné, dovolená) a mohou také sloužit k financování nákupu či rekonstrukci nemovitostí.

  Leasing - je forma podnikání, jehož podstatou je pronájem movitých i nemovitých věcí. Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele a leasingového nájemce zajistit pořízení majetkové hodnoty pronajímatelem podle potřeb a požadavků nájemce po určité období za úplatu s možností jejího přechodu do vlastnictví nájemce po ukončení doby trvání leasingové smlouvy.